Aktualności


INFORMACJA O CYKLU WYDAWNICZYM
pt. ZABYTKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO


Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim od 1999 roku wydaje broszury pod wspólną nazwą “Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”. Celem cyklu jest ocalenie od zapomnienia tego co cenne w kulturze naszego powiatu, upowszechnianie wiedzy na temat spuścizny kulturowej wśród mieszkańców.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z tymi publikacjami na stronie
Powiatu Wodzisławskiego.
ZABYTKI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - kliknij.

MARZENA MACHNIK
mail:marzena@jedlownik.pl