Aktualności


W terenie naszej dzielnicy znajdują się dwie jednostki OSP.
Jedna mieści się w Jedłowniku, druga w Turzyczce.

Strona Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP - kliknij


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - kliknij

****************************************************************************************************
OSP Turzyczka - strona www - kliknij.


Rys historyczny powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl. - Jedłowniku.


Tradycja działalności przeciwogniowej w Jedłowniku sięga roku 1905 kiedy została powołana Przymusowa Straż Pożarna, oraz powstał, prawdopodobnie z inicjatywy proboszcza, ks. Antoniego Roboty „Związek Sikawkowy”. Obejmował on swoim zasięgiem teren ówczesnej parafii tj. Jedłownik, Czyżowice, Turzę, Turzyczkę i Marusze.
Jednak za historyczną datę powstania naszej jednostki, przyjmuje się dzień 27 kwietnia 1930 roku, kiedy to z inicjatywy miejscowych mieszkańców Reinharda Hanslika i Józefa Płaczka doszło do zwołania zebrania założycielskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedłowniku. Okres od roku 1930 do 1939, niezależnie od stałej gotowości bojowej wykorzystywany był do czynnego udziału w życiu społecznym Gminy Jedłownik. Po wybuchu II wojny światowej, działalność straży została przerwana przez okupanta.
Po wyzwoleniu w dniu 24 czerwca 1945 roku Naczelnik Gminy Jedłownik Jerzy Grycman zwołał zebranie, na którym reaktywowano działalność straży.
Przystąpiono do organizowania sprzętu kupując w drugim półroczu 1945 roku pierwszą motopompę, a następnie syrenę elektryczną. 07 września 1958 roku poświęcono, ufundowany przez miejscowe społeczeństwo, sztandar.
W 1961 roku na zebraniu mieszkańców zawiązał się komitet, który rozpoczął starania o budowę nowej remizy strażackiej, oddanej do użytku w lipcu 1968 roku. Wcześniej tj. od 1966 roku sprzęt i motopompę przewożono samochodem Dodge, a od 1971 roku samochodem Studebacker przekazanym z Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. W roku 1979 przydzielono jednostce beczkowóz, który służył jednostce do 2001 roku. Wtedy został przekazany nam samochód marki Jelcz i ten służy w akcjach do dnia dzisiejszego. Z inicjatywy zarządu 4 maja 1996 roku w tutejszym kościele poświęcono ufundowane przez mieszkańców nowy sztandar OSP oraz figurkę św. Floriana ulokowaną na frontonie budynku remizy. Czas pomiędzy ważniejszymi datami wytyczającymi historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedłowniku był i jest wypełniany czynnym udziałem w życiu tutejszej społeczności, współpracą z instytucjami i organizacjami działającymi na naszym terenie, podnoszeniem świadomości o zagrożeniach pożarowych wśród młodzieży i dzieci.

Należy jednak pamiętać, że realizacja celów statutowych tej straży, nie byłaby możliwa bez pomocy instytucji wspierających naszą działalność. Dlatego korzystając z okazji, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej dziękuje Urzędowi Miasta Wodzisławia Śląskiego na czele z Prezydentem Miasta, panem Mieczysławem Kiecą, za stałą troskę i pomoc w utrzymaniu remizy i modernizacji naszego wyposażenia. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim i jej Komendantowi kpt. Markowi Misiurze, za współpracę i pomoc w podnoszeniu poziomu wyszkolenia naszej jednostki. Za współpracę dziękujemy władzom ZOSP RP oraz zaprzyjaźnionym jednostkom. Wszystkim sponsorom, tj: Markowi Capkowi, Mirosławowi Oślizło, Bogdanowi Kacprzykowi, Arkadiuszowi Wojciechowskiemu, Jerzemu Kaczmarkowi, Markowi Wróbel, Jackowi Kulińskiemu, Andrzejowi Fojcikowi, Barbarze Siwarskiej, Leszkowi Witek, Józefowi Grychnikowi, Krzysztofowi Polnikowi, Jackowi Danielikowi, Zbigniewowi Mrozkowi, Barbarze Kuhn, Piotrowi Gajdzikowi, Dariuszowi Danielikowi, Krzysztofowi Filasowi, Gerardowi Tatarczykowi za stałą, bezinteresowną pomoc w realizacji podejmowanych zadań i przedsięwzięć.
Wszystkim instytucjom, organizacjom, sponsorom oraz społeczeństwu Jedłownika za wspieranie naszych poczynań dziękuję w imieniu całej jednostki.

Zbigniew Rączka
Prezes OSP Jedłownik
Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyczce - została założona 11 lutego 1960 r. z inicjatywy mieszkańca tej miejscowości Ignacego Musioła i skupionego wokół niego grona entuzjastów pracy społecznej.
Prezesem Zarządu OSP od początku istnienia jednostki był dh Stanisław Musioł, syn założyciela Ignacego Musioła.
Początki istnienia jednostki, podobnie jak innych tego rodzaju przedsięwzięć, w tych trudnych i biednych latach 60-tych nie były łatwe. Strażacy ochotnicy nie dysponowali np. wozem bojowym. Stopniowo, dzięki własnej zaradności, pomocy mieszkańców Turzyczki i władz gminy Turza, później Wodzisławia Śl., doposażano jednostkę w typowy strażacki sprzęt. Pojawił się samochód gaśniczy typu Star – 25, który wiernie służył do 1998 r. Wtedy to odesłano popularnego „dziadka” na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął poświęcony 19 września 1998 r. przez ks. proboszcza Kazimierza Hurskiego samochód gaśniczy Ford, który jest na wyposażeniu do dnia dzisiejszego.
Jednostka współcześnie dysponuje jeszcze samochodem lekkim marki Żuk. W1993 r. został ufundowany sztandar jednostki, której zgodnie z umieszczonym na nim wizerunkiem, patronuje św. Florian. W 1996 r. nastąpiła zmiana Prezesa jednostki.
Nowo wybranym Prezesem został dh Jerzy Szkatuła, który funkcję tę pełnił do 14 stycznia 2001 r.
Następnym Prezesem Zarządu OSP został dh Stefan Grzybacz, który z powodzeniem pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W ciągu swych bez mała 50 lat istnienia baza materialna jednostki, dzięki pracy i zaangażowaniu strażaków, mieszkańców miejscowości i pomocy władz miasta, ciągle się polepszała. Każdego roku coś w infrastrukturze jednostki było poprawiane, remontowane i ulepszane. W ostatnich latach na przykład zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
· drenaż budynku remizy
· odnowienie elewacji
· wymiana dwóch bram garażowych
· malowanie pomieszczeń
· bieżąca konserwacja dachu
· remont pomieszczenia socjalnego dla strażaków
Plany związane z najbliższą przyszłością przewidują natomiast:
· kapitalny remont dachu remizy
· uporządkowanie i nowe zagospodarowanie obejścia (np. urządzenie placu zabaw dla dzieci)
· rozwijanie nawiązanej w 2008 r. współpracy z czeską jednostką w Ludgerovicach.
Nie wolno również zapomnieć o tym, co jest chlebem codziennym strażaka ochotnika, czyli udziale w niezliczonych na przestrzeni lat akcjach bojowych. Z dumą możemy powiedzieć, żeśmy nigdy jako OSP Turzyczka nie zawiedli.
Strażackie umiejętności doskonaliliśmy i doskonalimy wciąż przez udział w zawodach sportowo – pożarniczych, których obfity plon w postaci pucharów i dyplomów zdobi półki pomieszczenia Zarządu OSP. Myślimy również o przyszłości w perspektywie zmiany pokoleniowej. Otwarci więc jesteśmy na dzieci i młodzież, których pragniemy zachęcić do jak najliczniejszego wstępowania w szeregi OSP Turzyczka. To samo proponujemy wszystkim dorosłym mieszkańcom miejscowości. Niech nikt nie jest obojętny na los naszej jednostki. Tylko wspólne i zaangażowane działanie może być gwarancją jej rozwoju.

MARZENA MACHNIK
mail:marzena@jedlownik.pl