Aktualności

Za pozwoleniem TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ dział ten poświęcony jest biuletynowi "HEROLD WODZISŁAWSKI".
Oto kilka słów skierowanych do czytelników biuletynu.

Witam.

Jest mi Miło poinformować, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim wznowiło wydawanie swojego biuletynu "HEROLD WODZISŁAWSKI".
Pierwsze numery pisma ukazały siew roku 1991 i po pięciu latach nastąpiła przerwa w wydawaniu Herolda. Postanowiliśmy wznowić jego publikację jako kwartalnik. Będzie on dostępny przede wszystkim w internecie a kilka egzemplarzy w formie drukowanej dostępne będzie w galerii naszego Towarzystwa "Art.Wladislavia" mieszczącej się na wodzisławskim Rynku pod nr 20.
Pismo poruszać będzie zagadnienia związane z dziejami naszego pięknego miasta i regionu. Chcemy poprzez te publikacje o popularyzatorskim charakterze promować naszą lokalną historię i sprawić, że taka nauka przyniesie radość czytelnikom. Bowiem mottem tego biuletynu są słowa: nauka daje radość.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Mroczek

Wolontariusz galerii TMZW "Art. Wladislawia" w Wodzisławiu Śląskim, Rynek 20

"HEROLD WODZISŁAWSKI" dostępny jest w formacie pdf

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2017 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2017 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2016 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2016 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2016 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2016 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2015 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2015 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2015 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2015 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2014 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2014 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2014 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2014 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2013 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2013 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2013 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2013 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2012 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2012 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2012 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2012 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2011 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2011 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2011 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2011 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.4/2010 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.3/2010 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI dzieciom" - TATARZY- kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.2/2010 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2010 - kliknij

"HEROLD WODZISŁAWSKI" nr.1/2009 - kliknij

Jedną z organizacji regionalnych, która zajmuje się pielęgnacją przeszłości ziemi wodzisławskiej jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej powołane w roku 1967. Inicjatorami utworzenia takiego stowarzyszenia byli między innymi: Benedykt Kozielski – były więzień Auschwitz – Birkenau, Marian Dybała- ówczesny włodarz miasta, Stanisław Kiermaszek- ówczesny szef Miejskiej Rady Narodowej, Jan Bożek, Florentyna Freiher, Felicja Barska, Józef Bomba, Rudolf Myszka. Grupa tych osób zobowiązała się wspomagać zbiórkę eksponatów do planowanej izby regionalnej. Wspomniana izba nosząca oficjalną nazwę – Powiatowa Izba Regionalna została powołana w roku 1968.

W dniu 6 maja 1967 roku odbyło się Walne Zebranie, na którym powołano do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które swą działalnością obejmowało ówczesny powiat wodzisławski. Przez lat 10 funkcję prezesa towarzystwa pełnił inż. Benedykt Kozielski. W pierwszym roku działalność towarzystwa skupiała się na sprawie utworzenia izby regionalnej, która z dniem 1 stycznia 1971 roku została przekształcona w Państwowe Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

Po ośmiu latach działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zanotowano stagnację w jego działalności. Na Walnym Zebraniu w dniu 23 kwietnia 1976 roku przyjęto nową nazwę Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego i przyjęto nowy statut. Skład zarządu w roku 1976 był następujący: prezes – Eugeniusz Cholewik- ówczesny Prezydent Miasta, wiceprezesi: Benedykt Kozielski i Józef Bomba, członkowie: Felicja Barska, Werner Pierzyna, Henryk Gawłowski, sekretarz- Józef Łupieżowiec. W roku 1979 zmieniły się władze Towarzystwa Miłośników Wodzisławia Śląskiego. Prezesem został Czesław Lech – ówczesny I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wiceprezesami zostali: Eugeniusz Ryszka i Franciszek Wajda, sekretarzem Maria Smołka a skarbnikiem Hildegarda Płaczek. W 1981 roku zmieniły się władze towarzystwa. Prezesem został Marian Dybała a wiceprezesami: Benedykt Kozielski i Franciszek Wajda, sekretarzem Barbara Lordowska, skarbnikiem Zdzisława Sobala. W skład zarządu weszli: Eugeniusz Abrachamczyk, Józef Bomba, Henryk Gawłowski, Stefan Górski, Stefan Karosz, Stefania Klimek, Henryk Piechaczek, Józef Pieczka, Werner Pierzyna i Irena Saper. Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: Jacek Jakubczyk, Pelagia Kania, Mieczysława Palian, Stanisław Paprotny i Felicja Wnęk a także powołano Sąd Koleżeński w składzie: Zygmunt Mazurkiewicz, Stanisław Czech i Włodzimierz Michalski.

Wprowadzony przez władze komunistyczne 13 grudnia 1981 roku stan wojenny przerwał działalność organizacji a po jej wznowieniu ograniczono się tylko do gromadzenia materiałów historycznych i dokumentacji wydarzeń mieście i regionie. Nie zachowały się żadne materiały z działalności towarzystwa za lata 1982-1984 i według relacji pana Kazimierza Cichego towarzystwo nie prowadziło aktywnej działalności. W następnych latach towarzystwo też nie przejawiało większej inicjatywy.

Zmiany polityczne w Polsce po roku 1989 i demokratyzacja życia publicznego spowodowały, że działające organizacje pozbyły się nadzoru władz. W roku 1991 powołano wybrane w demokratycznych wyborach nowe władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Na jej czele stanął jako prezes Kazimierz Cichy, wiceprezesami zostali: Lech Litrowa i Benedykt Kozielski, sekretarzem Krystyna Froncek a skarbnikiem Irena Szczeponek. Nowe władze jako główne i podstawowe zadanie uznały odbudowę baszty rycerskiej na grodzisku wodzisławskim. Zabrał się za to wybrany na prezesa towarzystwa Kazimierz Cichy. Z jego inicjatywy opracowano dokumentację zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wśród sponsorów zebrano pieniądze na odbudowę wieży. Po ośmiu miesiącach baszta został odbudowana i udostępniona do zwiedzania. Uroczystości oddania do użytku odnowionego obiektu odbyła się 19 października 1991 roku. Wewnątrz obiektu zwiedzający mogli oglądać wystawy związane z historią regionu a z tarasu podziwiać okoliczne widoki. Niestety podobnie jak przed II wojną światową obiekt służył tylko przez trzynaście lat. W czerwcu 2004 roku ten charakterystyczny dla Wodzisławia Śląskiego obiekt spłonął podpalony przez wandali. Inną ważną inicjatywą Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej było ocalenie przed dewastacją jednej z licznych na tej ziemi kapliczek poświęconych św. Janowi Nepomucenowi. Znajdująca się w dzielnicy Wodzisławia –Radlinie kapliczka groziła zawaleniem i dzięki staraniom władz towarzystwa została odbudowana.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej jest też pomysłodawcą umieszczenia w różnych częściach wodzisławskiego rynku figur postaci związanych z historią grodu. W roku 1995 pojawiła się we wnęce jednej z kamienic kamienna postać założyciela miasta księcia Władysława Opolskiego. Kolejne postacie to św. Wawrzyniec zapomniany patron Wodzisławia postawiony we wnęce rynkowej kamienicy w roku 1996 i księżna Konstancja Atrakcją wodzisławskiego rynku stał się też słoneczny zegar umieszczony na kamienicy w centrum miasta z inicjatywy wspomnianego towarzystwa.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej posiada galerię „Art. Wladislavia”. Galeria jest miejscem spotkań miłośników historii miasta i jednocześnie placówką gdzie można znaleźć wszystkie publikacje związane z miastem. Galeria powstała w roku 1992 a prowadziła ją i ją emerytowana nauczycielka pani Stefania Klimek. Obecnie robią to: Prezes Kazimierz Cichy i Kazimierz Mroczek. W tym miejscu organizowane są wystawy twórców nieprofesjonalnych z terenów Ziemi Wodzisławskiej takich jak: Józef Sowada, Zbigniew Mury, Leszek Wolny. Indywidualne wystawy mieli w tej galerii: Stanisława Wojtyna, Maksymilian Hojka, Eugeniusz Kretek, Augustyna i Franciszek Szabla. Towarzystwo prowadziło także działalność wydawniczą. Początek tej inicjatywie dało pismo „Herold Wodzisławski”, którego celem było dostarczenie wiadomości o historii regionu. Pierwszy numer tego periodyku ukazał się w roku 1991 a w skład zespołu autorskiego wchodzili: Krystyna Froncek, Stefan Górski, Kazimierz Kłosok, Antoni Mruzek. W roku 1994 towarzystwo wydało informator turystyczny „Buków i okolice” autorstwa Jerzego Michalskiego. Kolejną publikacją była książka dr Mariana Małeckiego „Konstancja – księżna wodzisławska i jej księstwo”.

Wielka wagę przywiązuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej do pracy wśród dzieci i młodzieży. Jednym z pierwszych szkolnych kół było powołane w dniu 12 listopada 1996 roku Koło Młodzieżowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przy Zespole Szkół Ekonomicznych Wodzisławiu Śląskim. Inicjatorem powołania, koła które skupiało 30 uczniów był nauczyciel tej placówki Kazimierz Mroczek To szkolne Kolo rozpoczęło wydawać miesięcznik poświęcony lokalnej historii „Zeflik”. Ukazały się 33 numery tego periodyku, w którym swe prace związane nie tylko historią zamieszczali uczniowie. Ożywioną działalność prowadziło też koło powstałe z inicjatywy Aleksandry Serwotki w Zespole Szkół Technicznych Wodzisławiu Śląskim. Na uwagę zasługuje także koło towarzystwa działające w Szkole Podstawowej nr 2 w Jedłowniku.

Galeria „ART. WLADISLAVIA” mieszcząca się na wodzisławskim Rynku pod nr 20 jest jednocześnie biurem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.
Jest czynną: Poniedziałek, czwartek od godz. 11- 17.

Więcej na temat i o samym Towarzystwie Miłośników Ziemi Wodzisławskiej na stronie vladislavia.mojeforum - kliknij

MARZENA MACHNIK
mail:marzena@jedlownik.pl